Løypeoppsettet er obligatorisk om man ønsker ekstra økonomisk flexo-støtte

Klasseoppsettet er valgfritt, men sterkt anbefalt fordi det er viktig at flest mulig finner en klasse de føler seg hjemme i ! F.eks. bør en B-nivå-løper på 62 år ha tilbud om D/H 60B og ikke D/H 17B

Standard løype- og klasseoppsett for flexoløp tar utgangspunkt i én løype per vanskelighetsnivå. Det er lagt opp til stort utvalg av klasser (standardoppsett for flexoløp i Eventor gjør dette veldig enkelt å sette opp), ettersom det er antall løyper og ikke antall klasser som gjør arrangørjobben vesentlig tyngre. Vi har fått mange innspill på at stort utvalg i klasser er viktig for at flest mulig skal velge å delta; les om hvorfor vi ønsker at dere velger dette klasseoppsettet under ofte stilte spørsmål.

Arrangører kan be om å få gjøre tilpasninger for løyper og likevel innfri kriteriene for støtte ved å sende en e-post til support@flexolop.no. Klasser kan legges til og hukes av etter ønske ved opprettelse av løpet i Eventor, men husk at et bredest mulig klassetilbud er viktig for at flest mulig skal finne en klasse de føler seg "hjemme" i, og tilfører minimalt med merarbeid. 

På sikt har vi til hensikt å også standardisere dette klasseoppsett for flexoløp gjennom kriterier for økonomisk støtte, forutsatt at funksjonalitet for løypevise resultatlister kommer på plass i Eventor. Dette vil vi i tilfelle si i fra om i veldig god tid.  

Dere må gjerne legge til flere løyper, som Åpen Lang og Poeng-Orientering, etter eget ønske. Men husk å gjøre det enkelt!