Lenge før

1-10 uker

 1. Bestem deg for å arrangere, og finn medarrangører til Sportslig, Teknisk og eventuelt supplerende roller
 2. Vurder hvordan infoarbeid dere skal gjøre (NB: det er noen minimumskriterier om dere ønsker økonomisk støtte fra Orienteringsforbundet)
 3. Finn frem til kart og område, og sjekk om det er egnet for å arrangere her. Klikk her for enkel guide
 4. Bestem arena i samarbeid med løype- og kartansvarlig, og be om brukstillatelse dersom det er nødvendig. Eksempel på informasjonsbrev til grunneier finnes her.
 5. Avgjør om dere skal dele ut premier (ikke nødvendig). Hvis ja, skal alle tom 12 år få, eller dere kan dele ut uttrekkspremier. Merk at det er lagt opp til få løyper men mange klasser i flexo.  
 6. Lag innbydelse til løpet. Bruk gjerne denne malen som utgangspunkt
 7. Få tilgang til Eventor som arrangøransvarlig i din klubb (dette får du av en leder i din klubb). Opprett arrangementet i Eventor, og last opp innbydelsen. Klikk her for enkel guide
 8. Sørg for å reservere det du trenger av utstyr til arena i god tid før løpet. Klikk her for utstyrsliste
 9. Sørg for at det blir laget en Facebook-event for arrangementet. Klikk her for enkel guide. Du kan også promotere løpet på annen måte hvis du ikke er på Facebook, f.eks. via en nettside. 

Like før

1-2 uker før

 1. Send info om løpet til lokalavis(er). Se guide med enkel mal her
 2. Sjekk at løype- og kartansvarlig har løypene klare i henhold til løype- og klasseoppsett
 3. Sørg for at tidtaker- og dataansvarlig får beskjed om antall kart som skal skrives ut for hver løype. Husk at det skal være mulig å melde seg på direkte i alle klasser på arena.  
 4. Sjekk og hent utstyr. Klikk her for utstyrsliste
 5. Legg eventuelt ut siste løpsinfo for deltakerne (PM) i Eventor - evt. kan du oppdatere innbydelsen med denne informasjonen
 6. Gi beskjed om når du forventer at øvrige arrangører møter og er klare på løpsdagen

 1. Rigg arena.
  • Mål, innløp og tørr plass for dataansvarlig, 
  • Merking til parkering, arena, toalett og start
  • Søppelposte og evt toalett
  • Slå opp kart og siste løpsinfo (PM)
 2. Tilgjengeliggjør løpskart for alle nybegynnere og nivå-c-løpere opp til minst 12 år, gjerne ved registrerings- og påmedlingssted på arena, slik at disse kan se gjennom løypa før start
 3. Se til at øvrige arrangører er i rute med sine oppgaver, og hjelp eventuelt til
 4. Ønsk folk velkommen og god tur i skogen/byen
 5. Rigg ned arena, og plukk inn merking og søppel

Etterarbeid

Samme kveld
Eller 1-5 dager etter

 1. Lever tilbake utstyr
 2. Fyll inn løpsrapport i Eventor. Denne danner blant annet grunnlag for økonomisk tilskudd for gjennomføringen av løpet 

Bruk gjerne den detaljerte tidsplanen over sammen med den overordnede sjekklisten.